Fill the words by using the suitable na , na , na

ந, .ன, ண வேறுபாடு உணர்ந்து கோடிட்ட இடங்களை தகுந்த எழுத்துக்களால் நிரப்புக

na , na , na verupaadu unarnthu kooditta idangkalai thakuntha ezhuthukkalaal nirappuka

Time

Fill the words by using the suitable 'na', 'na', 'na':
'ந', 'ன', 'ண' வேறுபாடு உணர்ந்து கோடிட்ட இடங்களை தகுந்த எழுத்துக்களால் நிரப்புக:
'na', 'na', 'na' veerupaadu unarnththu kooditta idangkalai thakunththa ezhuthukalaal nirappuka:
ஓட்டு
ர் பேருந்தை ஓட்டினார்.
oottu__r peerunthai oottinaar.

na

na

na
066-283136