Identify the antonyms

எதிர்சொல் தருக

Ethirsol tharuka

Time

Identify the antonyms:
எதிர்ச்சொல் தருக:
Ethirchchol tharuka:


பெரிய
periya


பெரியது
periyathu
சிறிய
siriya

121-10013