Identify the pictures and write the words.

படங்களுக்கு ஏற்ற சொற்களை தேர்தெடுத்து எழுதல்

Paṭaṅkaḷukku ēṟṟa coṟkaḷai tērteṭuttu eḻutal

Time

Select the appropriate word for the given image:
கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்திற்கு ஏற்ற சொல்லைத் தேர்ந்தெடு:
Kodukappattulla padathiruku eatra sollai thernthedu:

naai
muyal
nari
014-12277